H2Trac voortrekker van landbouwinnovatie

December 12, 2020

Landbouwkundig ingenieur Paul van Ham startte zeven jaar geleden met MTT Tractors de ontwikkeling van een elektrische tractor, de Multi Tool Trac. Hij trok op met akkerbouwers die geïnteresseerd waren in elektrische aandrijving en rijpadenteelt, waarbij een trekker dankzij nauwkeurige gps-sturing in het veld telkens dezelfde rijpaden kan volgen. Dat biedt verlichting voor een groot probleem, de verdichting van de grond onder invloed van zware werktuigen. Op verdichte grond groeit minder gewas en verslechtert de afwatering, waardoor het na een regenbui langer duurt voordat het land weer bewerkbaar is. Rijpadenteelt beperkt het probleem tot de vaste rijpaden en behoudt voor de rest van het veld een goede bodemkwaliteit. Onlangs onderstreepte de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur het belang hiervan in een advies aan minister Carola Schouten. Van Ham: ‘Ik ben in Wageningen afgestudeerd op grondbewerking en nu zie ik dat het onderwerp breder begint te leven.’ Bij vergroting van de spoorbreedte van een trekker tot drie meter wordt er (bij gelijkblijvende breedte van het rijpad) relatief nog minder grond verdicht. Boeren laten daarvoor bij de lokale smid de spoorbreedte van hun tractor vergroten, maar die is daar niet altijd op berekend.

https://www.linkmagazine.nl/h2trac-voortrekker-van-landbouwinnovatie/